Jautā ārstam

Ja man ir HIV diagnoze, vai ģimenes ārsts mani var virzīt uz invaliditātes grupas saņemšanu?

Atbild ārsts:

Kādas slimības diagnoze, tai skaitā HIV diagnoze, pati par sevi nav pamats, lai piešķirtu invaliditātes statusu. Invaliditātes grupas piešķiršanas pamats ir slimības izraisītie funkcionēšanas ierobežojumi.

Invaliditāte ir ilgstošs vai nepārejošs ļoti smagas, smagas vai mērenas pakāpes funkcionēšanas ierobežojums, kas ietekmē personas garīgās vai fiziskās spējas, darbspējas, pašaprūpi un iekļaušanos sabiedrībā. Parasti praksē cilvēkam tas nozīmē vairākas dažādas slimības un diagnozes, kā arī sliktu kopējo veselības stāvokli un darbspēju zudumu.

Vērtējot invaliditātes piešķiršanu un iespējamo tās pakāpi, tiek noteikts darbspēju zaudējums procentos:

  • ļoti smagā invaliditātē, nosakot I invaliditātes grupu – darbspēju zudums 80-100%;
  • smagā invaliditātē, nosakot II invaliditātes grupu – darbspēju zudums 60-79%;
  • mēreni izteiktā invaliditātē, nosakot III invaliditātes grupu – darbspēju zudums 25-59%.

Invaliditātes ekspertīzi veic Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu valsts komisija. Uz ekspertīzi nosūta ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts, savu iespēju robežās izvērtējot pacienta slimības vēsturi, kopējo veselības stāvokli, darbaspēju zudumu un funkcionēšanas ierobežojumus.

Vairāk informācijas https://www.lm.gov.lv/lv/invaliditates-noteiksana

Mēs ar sievu abi esam HIV-pozitīvi un saņemam ārstēšanu, tikai medikamenti mums ir atšķirīgi, vīrusu slodze abiem nenosakāma. Esam lasījuši, ka šādā situācijā pāriem vienalga jāizmanto prezervatīvs. Vai tā ir taisnība?

Atbild ārsts:

HIV pozitīviem partneriem iesaka izmantot prezervatīvu, jo vīrusu transmisija (nodošana) no viena partnera otram ir tuvu nullei, bet nav nulle. “Savstarpēja apmaiņa” ar vīrusiem var veicināt rezistences parādīšanos. Pirms pieņemt šādu lēmumu, noteikti jākonsultējas ar ārstu infektologu. Katrs gadījums ir individuāls!

Vai no HIV zālēm var būt vēdera problēmas, vai arī man ir jāievēro kādas speciālas diētas, lietojot HIV zāles?

Atbild ārsts:

ART uzsākšanas periodā ir iespējamas blaknes, organisma pielāgošanās terapijai var būt līdz 3 mēnešiem. Bet, protams, par visu ir jākonsultējas ar ārstu infektologu.

Vai man obligāti jāiet pie infektologa, vai man HIV zāles var izrakstīt arī ģimenes ārsts?

Atbild ārsts:

Zāles var izrakstīt tikai ārsti infektologi, kas rūpīgi seko līdzi Jūsu veselības stāvoklim un iespējamai rezistancei. Sākotnējo ART terapiju nosaka Latvijas Infektoloģijas centra vai Stradiņu slimnīcas ārsti, bet ārstēšanos turpināt ir iespēja arī pie reģionālajiem infektologiem.