Austrumu slimnīcā remontē HIV/AIDS pacientu nodaļu

Lai HIV/AIDS pacientiem uzlabotu ārstēšanās vides apstākļus, kā arī aprūpes kvalitāti, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīcas) Latvijas Infektoloģijas centrā (LIC) ir uzsākti otrās (2.) HIV/AIDS pacientu nodaļas remontdarbi. Austrumu slimnīcas valde šim mērķim piešķīra kopsummā 51 705 (ieskaitot PVN) eiro finansējumu, kas ir slimnīcas investīcija no pašu ieņēmumiem/līdzekļiem.
Imants Paeglītis, Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs: “Austrumu slimnīca arī turpmāk investēs ārstēšanās vides uzlabošanā, pieejamībā un pacientu aprūpes kvalitātes pilnveidošanā.”
Minētais finansējums nepieciešams, lai izremontētu otrās (2.)HIV/AIDS pacientu nodaļas palātas un gaiteni. LIC teritorijā esošās koka ēkas 2. stāvā ārstējas īpaši smagi HIV/AIDS pacienti, kuriem ir dažādu vielu atkarības. Nereti šiem pacientiem ir arī ar psihiskas dabas traucējumi. Lai nodrošinātu ārstēšanās procesa norisi un kārtību – visu diennakti minēto nodaļu uzrauga apsardzes dienesta darbinieki.
Velta Ķūse, Latvijas Infektoloģijas centra virsārste: “Šo pacientu ārstēšanās un uzturēšanās apstākļi tiks būtiski uzlaboti. Un tas ir solis, kas vērsts pret šo pacientu stigmatizāciju. Diemžēl sabiedrībā ir ļoti negatīva attieksme pret HIV/AIDS pacientiem. Dominē viedoklis, ka viņi nav pelnījuši nedz ārstēšanu, nedz mūsdienu prasībām atbilstošas palātas. Sabiedrība norobežojas. Ja vēlamies būt attīstīta un civilizēta sabiedrība – jāsaprot, ka šos pacientus jāārstē un viņiem jāpalīdz. Vēlētos atgādināt, ka arī ārstu, medicīnas māsu un aprūpes personāla darba apstākļi ir emocionāli, psiholoģiski un arī fiziski smagi. Dažkārt jādomā arī par drošības aspektiem. Tādēļ esam gandarīti, ka mediķiem uzlabosies darba vides apstākļi, kas ir viens no faktoriem, lai motivētu mūsu mediķus palikt strādāt un veikt šo pacientu aprūpi.”
Plānotie otrās (2.)HIV/AIDS pacientu nodaļas remontdarbi tika uzsākti nekavējoties – jau oktobra sākumā. Paredzams, ka divu mēnešu laikā tie tiks pabeigti.

Papildu informācija:
Ilga Namniece
Komunikāciju speciāliste
Tālr. 67042616, 29808285
[email protected]