Covid-19 vakcinācijas ieteikumi cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV

Vakcinācija pret COVID-19 ir brīvprātīga, taču tiek rekomendēta visiem cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV, neatkarīgi no CD4 šūnu skaita. Vēl vairāk – cilvēki, kuri dzīvo ar HIV, uzskatāmi par prioritāri vakcinējamu grupu. HIV terapija nemazina COVID-19 vakcīnu efektivitāti, savukārt vakcinācija neietekmē antiretrovirālo medikamentu iedarbību.

Dažas vakcīnas mēdz radīt vājāku imūnās atbildes reakciju cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV. Vēl nav īsti zināms, vai tas attiecas arī uz COVID-19 vakcīnām, taču ir pamats domāt, ka tās cilvēkiem ar HIV sniedz nepieciešamo aizsardzību, kā arī uzskatāmas par drošām indivīdiem ar nomāktu imunitāti. Ja kādam pagātnē ir bijušas konkrētu HIV medikamentu izraisītas blakusparādības vai alerģiskas reakcijas, tas nebūt nenozīmē, ka šādas blaknes var radīt arī COVID-19 vakcīnas.

Lai arī COVID-19 vakcīnu izstrāde ir notikusi neticami ātros tempos, klīniskie pētījumi ir īstenoti atbilstoši pašiem visaugstākajiem standartiem, gluži tāpat kā jebkuru citu vakcīnu izpētes gadījumā. Tas pats attiecināms arī uz blakusparādību monitoringu.

Regulatoru apstiprināto trīs COVID-19 vakcīnu – Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford un Moderna – lietošanas instrukciju sadaļā “Brīdinājumi un piesardzība lietošanā” kā viens no aspektiem minēta novājināta imūnsistēma, Pfizer vakcīnas gadījumā HIV infekciju minot kā piemēru. Taču tas nenozīmē, ka pastāv kādi nopietni drošības apsvērumi – vienkārši pētījumos pagaidām nav bijis iespējams iekļaut pietiekami lielu skaitu cilvēku ar imūnsupresiju un/vai HIV, lai iegūtu pārliecinošus zinātniskus datus un pierādījumus par vakcīnas efektivitāti tieši viņiem. Tāpat nav arī drošticamu pierādījumu, ka antiretrovirālie medikamenti, kas izmantoti HIV infekcijas ārstēšanai vai profilaksei, būtu izmantojami COVID-19 novēršanai vai terapijai.

Lielāks COVID-19 slimības un ar to saistīto komplikāciju risks ir cilvēkiem ar:

Lai vakcinētu visus riska grupu pārstāvjus, būs nepieciešams vēl pietiekami ilgs laiks, tāpēc līdzšinējie piesardzības pasākumi – roku dezinfekcija, masku valkāšana, sociālā distancēšanās un citi valdības noteiktie ierobežojumi – aizvien ir rūpīgi jāievēro. Turklāt jāņem vērā, ka HIV pozitīviem cilvēkiem vakcīnas iedarbība, iespējams, varētu būt mazāk izteikta, tādēļ viņiem šie piesardzības pasākumi ir ļoti svarīgi arī pēc vakcinācijas.

 

Materiālu sagatavoja biedrība AGIHAS sadarbībā ar Veselības ministriju