HIV pacientiem ir pieejams jauns sarunu forums un iespēja uzdot e-jautājumus ārstiem

Latvijā ir izveidota jauna digitāla platforma, kuras mērķis ir veicināt cilvēku, kuri dzīvo ar HIV, savstarpējo saziņu un sociālos kontaktus – tam paredzēts jauns slēgtais forums mājas lapā www.parhiv.lv Tāpat šajā resursā ir iespējams uzdot jautājumus par HIV un saņemt ātru un profesionālu atbildi no ārstiem.

“Šī, protams, nav pirmā lapa latviešu valodā par HIV tematiku, taču jaunās lapas vislielākā vērtība ir slēgtais forums – tas tiks atbildīgi administrēts, un tajā varēs sazināties tikai reģistrēti lietotāji. Ceram, ka tas kļūst par vērtīgu sarunu vietu gan cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV, gan viņu draugiem un tuviniekiem, jo tā būs iespēja nepalikt vienam ar saviem jautājumiem un savu stresu, bet gan runāt par to ar cilvēkiem līdzīgā situācijā,” stāsta Andris Veiķenieks, HIV pacientu atbalsta biedrības “AGIHAS” valdes priekšsēdētājs. AGIHAS būs lapas uzturētājs un administrators.

“Dažādos pētījumos par vienu no sāpīgākajām problēmām cilvēki, kuri dzīvo ar HIV, nosauc atstumtību un komunikācijas trūkumu. Viņi neatklāj savu HIV+ statusu apkārtējiem, baidoties no nosodījuma un diskriminācijas, paliekot ar savām bailēm un sajūtām pilnīgi vieni. Citi savu statusu gan atklāj, tomēr arī paliek nesaprasti un atstumti, jo draugi un tuvinieki novēršas. HIV stigma Latvijā diemžēl ir ļoti spēcīga. Tādēļ tapa šis forums, kurā cilvēki, kuri dzīvo ar HIV, varēs attālināti satikties un sazināties. Vienlaikus tas būs iespējams arī šo cilvēku tuviniekiem, lai iegūtu informāciju un mazinātu nezināšanas un apjukuma radītās bailes, taču ne lai izgāztu žulti vai paustu aizspriedumus. Esam iecerējuši, ka tā būs no HIV stigmas brīva vide,” turpina A. Veiķenieks.

Otra ļoti nozīmīga un ērta mājaslapas priekšrocība ir iespēja uzdot jautājumu ārstam – tiek garantēts, ka divu darba dienu laikā atbildi uz jautājumu sniegs ārsts infektologs vai, ja nepieciešams, citas specialitātes ārsts.

Mājaslapā ir pieejama arī īsa, bet vienlaikus plaša informācija par šo diagnozi – kas ir HIV, kā notiek un kā nenotiek inficēšanās, kā to diagnosticē, kādas ir slimības attīstības fāzes, ko darīt, ja tiek paziņota diagnoze “HIV”. Padomi, kā infekciju ieguvušajiem un viņu tuviniekiem veidot tālāko dzīvi un attiecības. Pats galvenais – uzzinot HIV diagnozi, dzīve NAV BEIGUSIES. Nepārtraukti un pareizi lietojot zāles, ar šo infekciju mūsdienās iespējams nodzīvot ilgu un veiksmīgu mūžu, izveidot attiecības un ģimeni. HIV pozitīvām sievietēm var piedzimt veseli bērni. Vispārējā informācija ir pieejama latviešu un krievu valodā, bet forumā nav noteikti valodas lietojuma ierobežojumi.

Digitālā platforma tapa projekta “Uz HIV pacientu orientētas veselības aprūpes modeļa izveides iniciatīva. 90-90-90. Latvijas versija” ietvaros, kura mērķis bija no pacienta viedokļa apzināt esošās HIV aprūpes sistēmas trūkumus un piedāvāt risinājumus. Projektā, ko atbalstīja “ViiV Healthcare Positive Partnership”, vienojās trīs partneri – biedrība “AGIHAS”, biedrība “Apvienība HIV.LV” un SIA “GlaxoSmithKline Latvia”. Projekta gaitā uz HIV pacientu aprūpes tematiku gan paši pacienti, gan ārsti un citi iesaistītie palūkojās no pacientu skatpunkta, analizējot cilvēka dzīves dažādos posmus un ar tiem saistītās emocijas un vajadzības. Rezultātā tapa virkne ieteikumu, tostarp, arī digitālās platformas izveide kā risinājums informācijas trūkuma un sociālās atstumtības mazināšanai.