Informācija HIV pacientiem par ambulatorās aprūpes pieejamību ārkārtējās situācijas laikā (Covid-19)

Sakarā ar COVID-19 infekcijas izplatības radīto ārkārtējo situāciju aizvien vairāk un biežāk parādās bažas un neziņa, kas notiek ar sekundāro ambulatorās aprūpes pakalpojumu pieejamību – proti, vai un kā tiek nodrošinātas ārstu speciālistu konsultācijas. Šādu jautājumu ir uzdevuši arī vairāki HIV pacienti, pēdējo dienu laikā zvanot uz biedrības AGIHAS – atbalsta grupas inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem – konsultāciju telefonu.
Biedrība AGIHAS informē, ka ambulatorās konsultācijas SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” (LIC) Infektoloģijas poliklīnikā pacientiem ir pieejamas arī šobrīd. Vienlaikus, ņemot vērā piesardzības pasākumu nozīmi un nepieciešamību tieši attiecībā uz imūnkopromitētiem (HIV inficētiem) pacientiem, ārsti infektologi aicina izvērtēt dažādu konsultāciju formātu iespējas, kārtējās klātienes konsultācijas aizstājot ar elektronisku saziņu vai telefonsarunu. Piemēram, gadījumos, kad nepieciešamas antiretrovirālās terapijas e-receptes vai dinamiskās novērošanas analīžu veikšana, šos jautājumus iespējams izrunāt un atrisināt attālinātā komunikācijā ar ārstu. Ja tomēr klātienes vizīte pie LIC Infektoloģijas poliklīnikas ārsta – infektologa ir nepieciešama, pierakstu joprojām iespējams veikt, zvanot pa tālruni 67014532. Atgādinām, ka darbu turpina arī Līdzestības kabineta koordinatori, sniedzot attālinātas konsultācijas pa tālruni 20205353.

Andris Veiķenieks, AGIHAS valdes priekšsēdētājs: “Es aicina visus HIV pacientus atbildīgi izvērtēt klātienes vizīšu nepieciešamību, īpaši šis aicinājums attiecas uz HIV pacientiem − reģionu iedzīvotājiem, kuri var ne tikai saskarties ar satiksmes ierobežojumu radītajām problēmām, bet arī vairāku stundu ilga brauciena laikā autobusā vai vilcienā nonākt kontaktā ar kādu COVID-19 inficētu pasažieri utt. Vienlaikus gribu atgādināt, ka šis lūgums pēc klātienes kontaktu samazinājuma neattiecas uz akūtiem, smagiem un problemātiskiem gadījumiem utt. kad attālināta saziņa ir nepietiekama. Aicinu arī  neļauties satraukumam un dažādām baumām, t.sk., par antiretrovirālo zāļu iespējamo nepietiekamību. Biedrība šādiem apgalvojumiem neredz pamata, nedz arī  no atbildīgajām veselības aprūpes institūcijām ir saņēmusi kaut mazākās norādes par šādiem plāniem.”
AGIHAS atgādina, ka arī šajā satraukuma un neziņas pilnajā laikā ikvienam HIV pacientam vai citādi HIV infekcijas skartam cilvēkam ir iespēja zvanīt uz biedrības ‘līdzīgs līdzīgam’ atbalsta numuriem: 202 07 737 (vīriešiem), 203 99 921 (sievietēm).