LM rīkos seminārus par profesionāla sociālā darba attīstību pašvaldībās

Labklājības ministrija no 2019. gada 10. oktobra līdz 5. decembrim rīko ikgadējās metodiski – informatīvās sanāksmes piecos Latvijas reģionos. Tās notiks projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros, lai uzlabotu sadarbību un informācijas apriti starp pašvaldību sociālajiem dienestiem un to tuvākajiem sadarbības partneriem.
Nereti profesionāļi savas funkcijas un iedzīvotājiem sniegtos pakalpojumus skata vienas jomas vai iestādes robežās. Taču cilvēku vajadzības ietver atbalsta nepieciešamību, kas ir vairāku iestāžu vai speciālistu sadarbības rezultāts. Sadarbības mērķis ir iespējami vienoti skatīties uz personai vajadzīgo atbalstu, pamanot informācijas aprites un resursu nepietiekamību vai pārklāšanos, lai personas interesēs savlaicīgi reaģētu un iespējami ātri iesaistītos, nepieļaujot problēmsituāciju attīstību.
Šī gada metodiskajās sanāksmēs tiek uzsākts dialogs ar ārstniecības iestādēm un personām vardarbības pret bērniem kontekstā, īpaši akcentējot prevences nozīmi. Sanāksmēs tiks apskatīti vai identificēti tie gadījumi un pazīmes, kuras pamanot un par kurām informējot kolēģus, var novērst daudz nopietnāku problēmsituāciju izveidošanos attiecībā uz vardarbību pret bērnu, t.sk., bērna novārtā pamešanu. Informācija, kas iegūta no profesionāļu dialoga, tiks izmantota resursu apzināšanai un atbalsta sistēmas stiprināšanai, lai atvieglotu gan sociālo dienestu darbinieku, gan ārstniecības personu ikdienas darbu, kā arī dotu ieguldījumu uz personas vajadzībām vērstas sistēmas attīstībā.
Dialogu starp sociālā dienesta un ārstniecības iestāžu darbiniekiem vadīs sociālantropoloģe Aivita Putniņa, kuras pētniecisko interešu lokā jau ilgus gadus ir arī vardarbības tematika.
Savukārt pasākumu informatīvajā daļā to dalībnieki tiks iepazīstināti ar LM pārraudzībā esošo politiku aktualitātēm, un jaunumiem projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” aktivitātēs. Baltijas HIV asociācija sniegs informāciju par HIV izplatību Latvijā un pieejamiem resursiem efektīva atbalsta sniegšanai personām, kuras dzīvo ar HIV.
Pirmā sanāksme notiks 10. septembrī Vidzemes plānošanas reģionā, Valmieras Kultūras centrā, Rīgas ielā 10. Valmierā.
Nākamās sanāksmes notiks:
11. oktobrī Zemgales plānošanas reģionā, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā, Svētes ielā 33, Jelgavā.
23. oktobrī Rīgas plānošanas reģionā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centrā, Kalpaka bulvārī 4, Rīgā.
20. novembrī Kurzemes plānošanas reģionā, viesnīcā “Līva”, Lielā ielā 11, Liepājā.
5. decembrī, Latgales plānošanas reģionā, Latgales mācību centrā, Saules ielā 38, Daugavpilī.
Sanāksmes tiek organizētas Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. Projekts uzsākts 2015. gada aprīlī un turpināsies līdz 2023. gada decembrim.

Papildu informācija:
Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists,
64331829, [email protected]