Mūsu sirdis pukst vienādi

Projekta “Skatījums pārdomām” mērķis ir veicināt izpratni par HIV un iecietīgāku, izprotošāku nostāju attiecībā uz tiem, kurus skārusi šī infekcija, tādējādi sekmējot saliedētākas, pieņemošākas sabiedrības veidošanos mūsu valstī.

Mūsu sirdis pukst vienādi neatkarīgi no HIV statusa

Projektu realizē DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS.

Vairāk http://www.diacentrs.lv/aktualitates/