Pieejams Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekts

Publicēts Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekts 2021.-2027.gadam, kurā iekļauti būtiski ar HIV un citām infekciju slimībām saistīti jautājumi.

Projektā atzīts, ka “Latvijas sabiedrībā ir salīdzinoši zema izpratne par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem. Par to liecina HIV un citu seksuāli transmisīvo slimību izplatība sabiedrībā kopumā. (..) uzmanība būtu jāpievērš tieši jauniešu izglītošanai seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumos. Izglītības saturam, kas saistīts ar seksuālo un reproduktīvo veselību, jābūt mūsdienu zināšanām un pētījumiem atbilstošam un tā apgūšanai atbalstāma arī nevalstisko organizāciju līdzdalība. Arī pieaugušo mērķauditorijai nepieciešamas izglītojošas kampaņas un pasākumi…”

Pilns projekta teksts pieejams MK mājaslapā.