Pret vardarbību – ar zināšanām un drosmi

Lai pievērstu sieviešu uzmanību vardarbības tematikai un mudinātu viņas vardarbību atpazīt, nebaidīties un rīkoties, atbalsta grupas inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem “AGIHAS” sieviešu grupa pagājušajā nedēļā projekta “Vardarbībai nav attaisnojuma” ietvaros atklāja fotogrāfiju izstādi un organizēja lekciju sievietēm.

AGIHAS sieviešu grupa piedalās starptautiskajā projektā #ParSpīti (#InSpiteOf), kura centrā ir 15 stāsti par dažāda vecuma un tautības sievietēm, kuras ar HIV dzīvo Eirāzijas valstīs un kuras, neskatoties uz diagnozi, stereotipiem un apstākļiem, ne tikai tiek galā ar sarežģīto dzīves situāciju, bet arī palīdz citiem. Projektu īsteno Eirāzijas sieviešu AIDS tīkls.

Latvijā projekta ietvaros ir izveidota fotogrāfiju izstāde, kas stāsta par sievietēm, kuras dzīvo ar HIV, ir cietušas no emocionālās (vairākas – arī no fiziskās) vardarbības, tomēr, saņemot apkārtējo atbalstu, spējušas tikt galā ar šīm situācijām, izveidojot savu dzīves ceļu, publiski stāstot savus pieredzes stāstus un palīdzot citām sievietēm ar HIV. Izstāde apskatāma LGBT House Riga telpās.

Papildus projekta laikā tika organizēta lekcija sievietēm par vardarbību, kā arī izveidoti informatīvi bukleti. Vairāk informācijas https://www.facebook.com/AGIHASwomen/ un https://www.facebook.com/balthiv/

AGIHAS sieviešu grupa Eirāzijas sieviešu AIDS tīkla projektā pret vardarbību piedalās jau otro gadu. 2018. gadā AGIHAS sieviešu grupa Latvijā veica pētījumu, aptaujājot sievietes ar HIV un konstatējot, ka ar fizisku vardarbību ir sastapušās 50% no sievietēm ar HIV, ar seksuālu vardarbību – 13%. Tas ir vairāk, nekā rāda pētījumu dati par vidējo vardarbības līmeni pret sievietēm Latvijā – 38,6 % sieviešu Latvijā ir pieredzējušas fizisku vai seksuālu vardarbību kopš 15 gadu vecuma.*

*Datu avots: CSP https://www.csb.gov.lv/lv/dzimumu-lidztiesiba/vardarbiba

Papildu informācija:
Gunta Boge
biedrības AGIHAS sieviešu grupa
[email protected]