Projekts "Ja kopā darām, jo vairāk varam!" noslēdzies, lai turpinātos

Projekts “Ja kopā darām, jo vairāk varam!”, kura mērķis – veicināt NVO, kas darbojas HIV profilakses jomā, savstarpējo sadarbību, stiprināt kapacitāti, mazināt izdegšanas sindromu, lai sekmīgi darbotos HIV profilakses jomā, noslēdzies. Tā ietvaros aizvadītas 3 attālinātas kopsanākšanas un vairāku dienu klātienes tikšanās, kurā pieredzējuša fasilitatora vadībā notika darbs pie interešu aizstāvības un kopējā potenciāla apzināšanas, savukārt drāmas terapeita galvenais fokuss bija izdegšanas sindroma mazināšana un jaunu resursu atklāšana.

Tik intensīva mijiedarbība HIV sfērā darbojošos organizāciju/institūciju starpā sen nav pieredzēta. Skanēs klišejiski, bet, patiesi, esot kopā ir jūtama lielāka jauda, radošums un redzams plašāks horizonts. Un, kas jo svarīgāk – ir vēlme turpināt!

Tāpēc ir pienācis laiks tapt sadabības memorandam. Vārds “sadarbība” ietver sevī rīcību. Attiecīgi arī mēs esam apņēmības pilni turpinātu strādāt pie spēku apvienošanas, saliedēšanās un kopīgu mērķu, darba uzdevumu izstrādes. Pavisam drīz – pasaules AIDS dienā – šis nozīmīgais dokuments tiks validēts, lai jau nākamais gads sāktos ar plašāku vērienuu un aptverību.

Kopā – Apvienība HIV.LV, DIA+LOGS, AGIHAS, BaltHIV, BaCoPLWHIV, Mozaīka, LSKJ, SPKC, Papardes zieds – varam vairāk!


Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
#NVOfonds2021