Riski un piesardzības pasākumi Covid-19 laikā

COVID-19 pandēmijas laiks cilvēkiem, kas dzīvo ar HIV, ir papildu izaicinājumu pilns. Svarīgi ir neapjukt, bet saprātīgi un jēgpilni rīkoties, lai saglabātu veselību un dzīves kvalitāti.

Sapratne un rīcība ir Tava drošiba! Uzklausi Dr. med. Paulu Aldiņu par HIV un COVID-19!

Dr. med. Pauls Aldiņš par HIV infekciju un COVID – 19