IZDOTS BUKLETS “HIV - MĪTI un PATIESĪBA”

Baltijas jūras reģiona valstu HIV/AIDS nevalstiskā organizācija — Labdarības biedrība “Baltijas jūras valstu Koalīcija HIV pacientiem” (“NVO BaCo”*), uzsākot savu darbu reģiona sabiedrības informētības HIV jautājumos veicināšanā, projekta “HIV. Mīti un patiesība” ir izdevusi informatīvu materiālu ar šādu pat nosaukumu. Pirmais izdevums ir tapis latviešu valodā, jo biedrības galvenais ‘sēdeklis’ šobrīd atrodas Rīgā un izšķirošu lomu tās izveidē ir spēlējusi “Biedrība AGIHAS – Atbalsta grupa HIV inficētajiem un AIDS slimniekiem”. Paredzams, ka šis izdevums aizsāks “NVO BACO” veidoto informatīvo materiālu sēriju “HIV ceļvedis”, un drīzumā latviešu versijai sekos arī analogi igauņu, lietuviešu, poļu un vācu valodās.

Biedrības “NVO BaCo” (dibināta 2018. gada februārī) mērķis ir īstenot visās Baltijas reģiona valstīs HIV/AIDS pacientu dzīves kvalitāti uzlabojošas un viņu tiesību ievērošanu veicinošas labdarības iniciatīvas, kā arī informēt un izglītot sabiedrību, pacientus un viņu radiniekus par HIV infekciju, tās riskiem un galvenajiem profilakses principiem, palielināt līdzestību HIV infekcijas diagnostikas, terapijas un kontroles jomā.

Aldis Juksējs, biedrības „Baltijas jūras valstu Koalīcija HIV pacientiem” valdes priekšsēdētājs: “HIV mūsdienās ir hroniska, sekmīgi kontrolējama infekcijas slimība, taču to, atšķirībā no daudzām citām, apvij neskaitāmi un pat absurdi mīti, kļūstot par pamatu gan jauniem HIV inficēšanās gadījumiem, gan  neefektīvai slimības ārstēšanai. Tieši tāpēc biedrības pirmais informatīvais izdevums ir ieguldījums un solis kā sabiedrības, tā HIV pacientu  neinformētības un aizspriedumu mazināšanā.”

Mītiem pakļauti ir ne tikai HIV negatīvie, bet arī HIV pozitīvie cilvēki, tāpēc bukletā ir apkopoti un izskaidroti 14 izplatītākie mīti: 7 sadaļā “Ja Tev nav HIV” un 7 sadaļā “Ja tev ir HIV”. Bukletu papīra formātā paredzēts izplatīt laboratorijās un veselības aprūpes iestādēs, savukārt elektroniskā formātā tas būs pieejams sociālajos tīklos .

Papildu informācija:

Aldis Juksējs, [email protected] ; + 371 20087008

Uzziņai

*Labdarības biedrības „Baltijas jūras valstu Koalīcija inficētajiem HIV pacientiem” (saīsināti NVO „BaCo” — “Baltic Coalition for PLWHIV”) dibinātāji:

AGIHAS — Atbalsta grupa inficētajiem HIV un AIDS slimniekiem (Latvija)
AIDS palīdzības centrs (AIDS-i Tugikeskus, Igaunija)
Berlīnes AIDS palīdzība (Berliner Aids-Hilfe e.V ,Vācija )
HIV inficēto sieviešu un viņu ģimeņu asociācija “Demetra” (Lietuva)
Cilvēku kuri dzīvo ar HIV/AIDS tīkls “TĪKLS PLUSS” (National Network of PLWHA “SIEC PLUS», Polija)